Ettevõttest

Hansaviimistluse OÜ-le panid 2000. aastal aluse kogenud Eesti ehitusettevõtjad. Pikaajalised kogemused ehitusturul annavad meile eelise – tunneme hästi ehitussektorit, selle võimalusi ja piiranguid. Tänu sellele on meie lubadused alati kattega.

Hansaviimistlus peab lugu headest spetsialistidest ning usaldus on vastastikune. Keskmine Hansaviimistluses töötatud aeg on 8 aastat. Tänu usaldusväärsele meeskonnale oleme suutnud ellu viia mitmeid olulisi projekte ning kasvatanud (oluliselt) ettevõtte käivet.

Missioon

Usaldusväärse, kokkuhoidva ja kõrgelt motiveeritud meeskonna ning hästi organiseeritud tööprotsessi abil pakkuda kiiret, efektiivset, tähtaegset ja kvaliteetset ehitustööde teenust.

Visioon

Saame hakkama ka kõige keerukamate ehitustöödega!

Väärtused

Usume, et nii nagu meie, hoolivad ka meie kliendid teenuse nõuetelevastavusest, ohutuse järgmisest, legaalsusest ja kvaliteedist. Need on argumendid, mis tagavad Hansaviimistlusele jätkuva edu ning kindlustunde homse ees.

 • Oleme ausad ja avameelsed. Oleme avatud ja positiivsed. Oleme usaldusväärsed. Oleme rahulikud. Kaalume, kiidame, julgustame, täname. Hindame lihtsust ja arukust.
 • Julgeme olla ausad ja tunnistada oma vigasid. Teeme koostööd kogenud spetsialistidega. Ka rasketes olukordades on võimalik leida häid lahendusi. Otsime otseteed.
 • Nõuame endalt ja oma meeskonnalt suurt panust ja häid tulemusi. Jagame hüvesid. Olukordasid lahendades täiustame teineteist. Usaldame kogemust. Hindame perekonda, inimeste aega ja tervist.
 • Oleme pühendunud. Peame kinni kokkulepetest, tähtaeg on seaduseks. Pühendume tööle. Täiustame end erialaselt. Kinnistame efektiivseid harjumusi. Räägime julgelt nagu mõtleme. Võtame vastu suuri väljakutseid ja otsime häid lahendusi.
 • Usume, et hea ehitustöö lõpptulemuse saavutamise eelduseks on koostöö, motiveeritud meeskond ja usalduslikud ärisuhted.
 • Oleme alati kättesaadavad. Jagame informatsiooni. Meie tegevus on läbipaistev. Avaldame arvamust, küsime arvamusi ja ideid.
 • Jagame meeskonnaga ärikasu. Teostame ühiselt häid ideid. Loome paremaid töötingimusi. Kasutame professio-
  naalseid konsultante. Teeme vastutusrikast tööd.
 • Soovime alati seada selgeid ja arusaadavaid eesmärke ning teha seda koostöös kõigi huvitatud osapooltega, olgu selleks siis klient, tellija, tarnija või meie töötaja.
 • Tegutseme kliendiga ühtse meeskonnana.
 • Saavutame kokkulepitud tulemuse.
 • Järgime alati nii ühiskonna kui ehitussektori HEAD TAVA.
 • Me ei maanda OMA riske kliendi ega äripartnerite arvel.
 • Tööohutusalaste nõuete järgimine on meeldiv kohustus, mida me alati täidame – meie meeskonnaliikmed on meie kalleim vara!
 

Meie

Hansaviimistluse arendus HANSAMAJA

Hansamaja nurgakivi

Sportlik meeskond

Meie meeskond on alati lugu pidanud ühistest ja sportlikest ettevõtmistest. Oleme oma inimestega osalenud edukalt mitmetel võistlustel, samuti oleme aastate lõikes toetanud erinevaid spordiprojekte. Hindame kõrgelt värskes õhus koosveedetud aega. Allolev galerii on selle elavaks tõestuseks.

Hansaviimistluse rattamatk 2016

 

Hansaviimistluse rattamatk 2015

Hansaviimistluse rattamatk 2014

Hansaviimistluse rattamatk 2013

Koss, võrkpall

Rae valla mängude teatesõudmine

Viljandi triatlon 2015